Giỏ hàng
Câu hỏi 1: Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Date: 16-02-2022 by: Banca IP Law Firm

Câu hỏi 1: Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Trong một loạt bài tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các vấn đề về Kiểu dáng công nghiệp - là 1 trong các tài sản trí tuệ rất quan trọng của cá nhân cũng như doanh nghiệp được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ, mà nhiều độc giả còn chưa hiểu rõ về đối tượng này.

-----

Câu hỏi 1: Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành thì “Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này” (khoản 13 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ)

Trong ngôn ngữ hàng ngày, “kiểu dáng công nghiệp” được hiểu là những hình dáng bên ngoài và đề cập đến chức năng cơ bản của một sản phẩm. Ví dụ: Một chiếc ghế đáp ứng là “kiểu dáng công nghiệp” và được bảo hộ khi thỏa mãn các yếu tố sau: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp. Khả năng áp dụng công nghiệp là đặc tính quan trọng vì kiểu dáng phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường về các chức năng cơ bản, được dùng làm mẫu để sản xuất hàng loạt theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ như đã nêu ở trên thì kiểu dáng công nghiệp chỉ bao gồm khía cạnh thẩm mỹ hoặc hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Mặc dù hình dáng bên ngoài đó có thể bao gồm cả những đặc điểm kỹ thuật hoặc chức năng, thì kiểu dáng công nghiệp, với tư cách là đối tượng sở hữu trí tuệ, chỉ đề cập đến đặc điểm mỹ thuật của sản phẩm hoàn chỉnh, nó khác với đặc điểm kỹ thuật hay chức năng bất kỳ.

Tóm lại, kiểu dáng công nghiệp gồm các đặc điểm ba chiều, như hình dáng sản phẩm, các đặc điểm hai chiều khác như các trang trí, họa tiết, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên.