Giỏ hàng
WIPO hỗ trợ Việt Nam thiết lập hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ

Date: 06-03-2020 by: Banca IP Law Firm

WIPO hỗ trợ Việt Nam thiết lập hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai ghi nhận những đóng góp của WIPO trong việc giúp đỡ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ (IP), đào tạo nhân lực, các dự án hỗ trợ kỹ thuật về phát triển môi trường sở hữu trí tuệ và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ.

Vừa qua, tại trụ sở WIPO ở Geneve, Thụy Sỹ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lê Thị Tuyết Mai, đã có buổi chào xã giao Tổng Giám đốc WIPO, Francis Gurry.

Trong cuộc trao đổi, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai khẳng định trong 2 nhiệm kỳ công tác Tổng giám đốc Francis Gurry đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác của WIPO. WIPO nói chung và  cá nhân Tổng Giám đốc nói riêng đã giúp Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ (IP), đào tạo nhân lực, các dự án hỗ trợ kỹ thuật về phát triển môi trường sở hữu trí tuệ và cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ.

Đại sứ Tuyết Mai cũng nhấn mạnh cá nhân Tổng giám đốc WIPO, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Đại hội đồng WIPO 2018-2019. Bà Tuyết Mai khẳng định Phái đoàn Việt Nam tại Geneve sẽ tiếp tục tích cực hợp tác chặt chẽ với WIPO, thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam trong công tác của WIPO, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội.

Tổng giám đốc Francis Gurry đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa WIPO và Việt Nam thời gian qua. Ông khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định về IP và thông báo kết quả bước đầu của các dự án hỗ trợ kỹ thuật của WIPO dành cho Việt Nam. Ông cho rằng trong bối cảnh khoa học công nghệ cũng như IP đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, IP đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước. Các hoạt động đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng quan trọng, có nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức lớn lao. Tổng giám đốc hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho WIPO.