Giỏ hàng
Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chúc mừng Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore Daren Tang đã được đề cử chức danh Tổng giám đốc WIPO nhiệm kỳ tiếp theo

Date: 18-03-2020 by: Banca IP Law Firm

Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chúc mừng Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore Daren Tang đã được đề cử chức danh Tổng giám đốc WIPO nhiệm kỳ tiếp theo

Nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) - ông Daren Tang đã được đề cử vị trí Tổng giám đốc WIPO.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore Daren Tang. Một ngày trước đó, ông Daren Tang đã được đề cử vị trí Tổng giám đốc WIPO nhiệm kỳ tới.

Trong cuộc họp ngày 4 tháng 3 năm 2020, Ủy ban điều phối của WIPO đã đề cử ông Tang giữ chức vụ cao nhất của WIPO. Dự kiến từ ngày 7 đến 8 tháng 5 năm 2020, Đại hội đồng WIPO sẽ tổ chức một phiên họp bất thường để thông qua đề cử của Ủy ban điều phối.

Ông Gurry chúc mừng nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) - ông Daren Tang đã được đề cử vị trí Tổng giám đốc.

Cuộc họp còn có sự tham dự của Đại sứ Tan Hung Seng - Đại diện thường trực của Singapore tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva; ông Geoffrey Yu - Cố vấn cao cấp của IPOS và ông Loh Khum Yean - Thư ký thường trực của Bộ phận dịch vụ công và Bộ tư pháp.

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Tổng Giám đốc Francis Gurry sẽ kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai tại WIPO (mỗi nhiệm kỳ 6 năm). Tổng giám đốc kế nhiệm sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tiếp theo từ ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam & WIPO news