Giỏ hàng
Phần 1: Phân biệt

Date: 22-06-2021 by: Banca IP Law Firm

Phần 1: Phân biệt "hàng giả mạo sở hữu trí tuệ" với "hàng giả" qua định nghĩa nêu trong các quy định của pháp luật đang có hiệu lực!

Tại sao cần phân biệt hàng giả mạo Sở hữu trí tuệ với Hàng giả? Vì tội sản xuất và phân phối hàng giả nặng hơn rất nhiều so với tội sản xuất và phân phối hàng giả mạo sở hữu trí tuệ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thuật ngữ "hàng giả", "hàng nhái", "hàng giả mạo sở hữu trí tuệ", "hàng fake", "hàng giả mạo nhãn hiệu", v.v...đang được sử dụng rất hỗn loạn và người sử dụng không hiểu rõ bản chất của từng loại hàng hóa xâm phạm. Ngay bản thân các cơ quan thực thi đôi lúc còn lúng túng trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối...các loại hàng hóa này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và phân biệt hai loại hàng hóa này qua một loạt các chủ đề liên quan.