Giỏ hàng
Thỏa ước La-hay liên quan tới đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Date: 29-11-2019 by: Banca IP Law Firm

Thỏa ước La-hay liên quan tới đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Ngày 30 tháng 09 năm 2019, thay mặt chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã trao Văn kiện gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (Văn kiện Geneva 1999) cho Tổng Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Văn kiện gia nhập đã đi kèm theo các tuyên bố:

- Tuyên bố tại Điều 5 (2) (a) của Văn kiện Geneva 1999, theo đó một đơn đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam sẽ gồm phần mô tả ngắn gọn các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng theo Điều 5(2)(b)(ii);

- Tuyên bố tại Điều 5 (2) (a) của Văn kiện Geneva 1999, theo đó một đơn đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam sẽ gồm phần yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng theo Điều 5(2)(b)(ii), với cấu trúc phổ biến là “Đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp như được mô tả và thể hiện tại bản vẽ/ảnh chụp”.

- Tuyên bố được nêu trong Điều 11 (1) (b) của Văn kiện Geneva 1999, theo đó, luật Việt Nam không quy định về việc trì hoãn công bố kiểu dáng công nghiệp;

- Tuyên bố được nêu trong Điều 13 (1) của Văn kiện Geneva 1999, theo đó, theo luật Việt Nam, một đơn đăng ký quốc tế chỉ gồm một kiểu dáng độc lập và khác biệt đáng kể, ngoại trừ:

(i) các kiểu dáng là đối tượng của cùng một đơn đăng ký quốc tế phải thuộc cùng một bộ sản phẩm và tuân thủ yêu cầu về tính thống nhất của kiểu dáng, chung mục đích sử dụng hoặc đi kèm với nhau khi sử dụng, hoặc

(ii) một kiểu dáng có thể đi kèm theo một hoặc nhiều phương án là các biến thể của kiểu dáng đó và phải phù hợp với yêu cầu về tính thống nhất của kiểu dáng và khác biệt không đáng kể so với kiểu dáng đó;

- Tuyên bố được nêu trong Điều 17(3)(c) của Văn kiện Geneva 1999, quy định rằng thời hạn bảo hộ tối đa theo luật Việt Nam đối với kiếu dáng công nghiệp là 15 năm;

- Tuyên bố được nêu trong Quy tắc 9 (3) của Quy định chung theo Văn kiện Geneva 1999 và Thỏa ước La-hay năm 1960, theo đó, hình vẽ phối cảnh là yêu cầu bắt buộc đối với kiểu dáng công nghiệp 3D; và

- Tuyên bố áp dụng mức ba của phí chỉ định tiêu chuẩn, theo Quy tắc 12 (1) (c) (i) của Quy định chung.

Theo Điều 28(3)(b) của Văn kiện Geneva 1999, Văn kiện này và các tuyên bố kèm theo sẽ có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 30/12/2019.

Việt Nam gia nhập Văn kiện Geneva 1999 đã đưa số lượng quốc gia tham gia văn kiện lên 61 và tổng số thành viên của Thỏa ước La hay lên 71. Danh sách các thành viên tham gia Thỏa ước La-hay tại trang web của WIPO tại http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf.

Nguồn WIPO - Dịch Công ty BANCA