Giỏ hàng
Người nộp đơn đăng ký bảo hộ Sáng chế, Nhãn hiệu mới cần biết thông tin này

Date: 14-12-2018 by: Banca IP Law Firm

Người nộp đơn đăng ký bảo hộ Sáng chế, Nhãn hiệu mới cần biết thông tin này

Khi nộp đơn đăng ký bảo hộ Sáng chế hay Nhãn hiệu, người nộp đơn cần ghi rõ trong đơn nhóm hàng hóa/dịch vụ mình đăng ký theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO công bố. Kể từ ngày 1/1/2019, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ mới và Bảng phân loại quốc tế về Sáng chế mới (phiên bản 11-2019.

Cụ thể, người nộp đơn đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu cần phân loại hàng hóa dịch vụ mà mình kinh doanh theo đúng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ mới đối với Nhãn hiệu và người nộp đơn đăng ký bảo hộ Sáng chế cần nêu được chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế đối với Sáng chế. Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo quy định này thì Cục SHTT sẽ phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn sẽ phải nộp thêm phí Phân loại.

Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice mới đọc chi tiết tại đây.

Bảng phân loại quốc tế đối với Sáng chế đọc chi tiết tại đây.