Giỏ hàng
Làm thế nào để biết nhóm dịch vụ phù hợp khi đăng ký nhãn hiệu? (2)

Date: 08-06-2019 by: Banca IP Law Firm

Làm thế nào để biết nhóm dịch vụ phù hợp khi đăng ký nhãn hiệu? (2)

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ để đăng ký nhãn hiệu cũng chính là bạn đang xác định phạm vi xin bảo hộ cho nhãn hiệu dự định đăng ký. Việc phân nhóm hàng hóa, dịch vụ cho nhãn hiệu cần phải được thực hiện đúng theo bảng phân loại Nice mà Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện đang áp dụng. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, việc phân nhóm hàng hóa, dịch vụ này sẽ không phải/không hoàn toàn dựa trên danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị bạn.

Tiếp nối loạt bài hướng dẫn của chúng tôi về khâu chọn đúng và đủ nhóm sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu trước khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, sau đây chúng tôi tiếp tục liệt kê các nhóm về dịch vụ khi doanh nghiệp, đơn vị bạn dự định đăng ký theo đúng dịch vụ công ty bạn cung cấp. Về cách phân loại các nhóm sản phẩm vui lòng xem kỳ 1 tại đây.

Nhóm dịch vụ trong bảng phân loại Nice 11 bắt đầu từ nhóm 35 – nhóm 45 như tóm tắt của chúng tôi dưới đây:

Nhóm 35

Quảng cáo;

Quản lý kinh doanh;
Quản lý giao dịch;
Hoạt động văn phòng.

CHÚ THÍCH:
Nhóm này chủ yếu gồm những dịch vụ do cá nhân hoặc các tổ chức tiến
hành nhằm mục đích chính là:
(1) Giúp đỡ việc hoạt động hay điều hành một công ty thương mại, hoặc
(2) Giúp đỡ một xí nghiệp công nghiệp hoặc thương mại điều hành việc
kinh doanh hoặc thương mại, cũng như các dịch vụ của các cơ sở quảng cáo chịu trách nhiệm liên hệ với công chúng, tuyên bố hoặc thông báo bằng mọi phương tiện truyền thông và liên quan đến mọi loại hàng hoá hoặc dịch vụ.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:
- Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) 
vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này; các dịch vụ này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương trình mua bán trên tivi.
- Các dịch vụ gồm việc đăng ký , sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống kê;
- Các dịch vụ của các hãng quảng cáo và các dịch vụ như phát hành các tờ quảng cáo, trực tiếp hay qua bưu điện, phát hành các mẫu hàng, nhóm này có thể liên quan đến việc quảng cáo những dịch vụ khác như các dịch vụ liên quan đến việc vay vốn của ngân hàng hoặc quảng cáo bằng đài phát thanh.

Trong nhóm này đặc biệt không bao gồm:

- Các dịch vụ như đánh giá và báo cáo của các kỹ sư không có quan hệ trực tiếp đến hoạt động điều hành công việc trong một hãng thương mại hay công nghiệp (tra Danh mục dịch vụ theo vần chữ cái).


Nhóm 36

Bảo hiểm;

Tài chính;
Tiền tệ;
Bất động sản.


CHÚ THÍCH:
Nhóm này chủ yếu gồm các dịch vụ tài chính và tiền tệ, các dịch vụ liên quan đến những hợp đồng bảo hiểm các loại.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ như:
a) Các dịch vụ của tất cả các cơ sở ngân hàng thành lập hoặc những cơ quan có liên quan đến chúng như văn phòng hối đoái hay bồi thường;
b) Các dịch vụ của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp hội hợp tác về tín dụng, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay, v.v .;
c) Các dịch vụ uỷ thác đầu tư, các dịch vụ của các công ty cổ phần;
d) Các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản;
e) Các dịch vụ liên quan đến các công việc tiền tệ do các đại diện uỷ thác ảo đảm;
f) Các dịch vụ liên quan đến việc phát hành séc du lịch và thư tín dụng;
- Thuê hoặc thuê – mua tài chính;
- Các dịch vụ của các quản trị viên bất động sản, tức là các dịch vụ về thuê
nhà, đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn;
- Các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm như các dịch vụ của các hãng hoặc người môi giới có liên quan đến bảo hiểm, các dịch vụ được thực hiện cho người bảo hiểm và cho người được bảo hiểm, dịch vụ về ký hợp đồng bảo hiểm.


Nhóm 37

Xây dựng
Sửa chữa;

Lắp đặt.


CHÚ THÍCH:
Nhóm này chủ yếu gồm những dịch vụ do chủ thầu hoặc người thầu lại tiến hành xây dựng hoặc làm nhà cửa lâu bền, cũng như các dịch vụ tiến hành bởi các cá nhân hay các tổ chức được thuê phục chế các đối tượng theo trạng thái ban đầu của chúng hoặc bảo quản mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý hay hoá học của chúng.

Nhóm này đặc biệt gồm cả:

- Các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà;
- Các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây
dựng;
- Các dịch vụ chế tạo tàu thuyền;
- Các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng;
- Các dịch vụ tu sửa như các dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ một đối tượngnào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ một phần (phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu hoàn thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó);
- Các dịch vụ khác nhau về tu sửa như các dịch vụ về điện, đồ đạc, dụng cụ,
công cụ v.v. . .;
- Các dịch vụ bảo dưỡng nhằm giữ cho đối tượng ở dạng ban đầu mà không làm thay đổi những đặc tính của nó (xem phấn chú thích của Nhóm 40 để thấy rõ sự khác biệt giữa nhóm này và Nhóm 40).

Trong nhóm này đặc biệt không  bao gồm:

- Các dịch vụ về lưu giữ hàng như quần áo và xe cộ (Nhóm 39);
- Các dịch vụ liên quan đến nhuộm vải vóc hay quần áo (Nhóm 40).

Xem thêm các nhóm ngành dịch vụ khác tại đây.

Quý doanh nghiệp, cá nhân cần tư vấn cụ thể và chính xác nhóm sản phẩm và dịch vụ nào phù hợp khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu để tránh bị từ chối hồ sơ ngay từ khâu thẩm định Hình thức gây lãng phí thời gian và tiền bạc, xin vui lòng liên hệ văn phòng Luật chúng tôi – Đại diện Sở hữu trí tuệ được cấp phép của Cục Sở hữu trí tuệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ BANCA - 15B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vui lòng nói rõ Quý công ty biết tới chúng tôi qua bài viết này khi email tới: mailbox@bancavip.com

Hotline: 0243 9433 007 / 008

Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin từ bài viết này của Banca IP Law Firm!

BANCA IP LAW FIRM - Giải pháp cho mọi vấn đề liên quan đến xác lập và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam!

Banca IP Law Firm