Giỏ hàng
Hợp tác quốc tế về Sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và thế giới trong năm 2018

Date: 11-01-2019 by: Banca IP Law Firm

Hợp tác quốc tế về Sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và thế giới trong năm 2018

Năm 2018 đánh dấu mốc mới trong hoạt động đối ngoại đa phương về SHTT của Việt Nam khi lần đầu tiên nước ta đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Đại hội đồng WIPO với nhiệm kỳ 2 năm. Đây là một thành tựu quan trọng trong hoạt động hội nhập quốc tế, thể hiện uy tín của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới về sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các hoạt động hợp tác song Phương với nhiều cơ quan Sở hữu trí tuệ các quốc gia và khu vực cũng khiến hoạt động sở hữu trí tuệ năm qua của Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt.

1, Hợp tác với WIPO

Việt Nam tích cực tham gia các cuộc họp, theo dõi các vấn đề được thảo luận của các Ủy ban chuyên môn của WIPO như Ủy ban Sở hữu trí tuệ và phát triển (CDIP), Ủy ban liên chính phủ về SHTT và nguồn gen, tri thức truyền thống và văn hóa dân gian (IGC), Ủy ban thường trực về luật sáng chế (SCP), Ủy ban thường trực về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý (SCT), Hội đồng Liên minh PCT, Hội đồng Liên minh Madrid, Nhóm công tác của Liên minh Madrid, Nhóm công tác của Liên minh La Hay,…

Ngoài ra, WIPO cũng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chiến lược quốc gia về SHTT, Dự án Khởi tạo Môi trường Sở hữu trí tuệ giúp Việt Nam hình thành mạng lưới các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ (IP-HUB, TISCs) tại các trường đại học, viện nghiên cứu.  

Trong năm qua WIPO cũng hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án “Hiện đại hóa hệ thống quản trị đơn SHCN của Cục Sở hữu trí tuệ” (Dự án WIPO IPAS) giúp Cục SHTT rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời cho công chúng và các đối tác có liên quan. Hệ thống IPAS này sẽ vận hành từng phần từ quý 2 năm 2019 và vận hành đầy đủ vào giữa năm 2020.

2, Hợp tác với các cộng đồng kinh tế trong khu vực như APEC và ASEAN:

Việt Nam đã tham gia tích cực và đầy đủ vào các Nhóm Chuyên gia và Nhóm Công tác về SHTT tại các kỳ họp của APEC hay ASEAN, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong các tổ chức này.

3, Hợp tác Song Phương:

Việt Nam còn hợp tác với các đối tác triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan SHTT Hàn Quốc (KIPO), Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO). Thông qua PPH, Cục SHTT sẽ rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế, góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, qua đó tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước. Ngoài ra, Cục SHTT cũng đã duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thông qua việc ký Bản ghi nhớ hợp tác với Vụ SHTT Lào (DIP), Cơ quan SHTT Châu Âu (EUIPO), Viện Sở hữu công nghiệp Pháp (INPI), gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan SHTT Vương quốc Anh (UK IPO) và đặc biệt là lần đầu tiên ký kế hoạch hợp tác với Cơ quan Sở hữu công nghiệp Cuba (OCPI).

Bên cạnh lĩnh vực sáng chế, năm qua Cục SHTT cũng đã khởi động các Dự án Hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản của Việt Nam, tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có thể tiếp cận được các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã tổ chức các đoàn chuyên gia đào tạo cho nhân lực lĩnh vực SHTT với các đối tác từ WIPO, EPO, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Singapore và Australia…

Có thể nói, hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ năm 2018 vừa qua đều là những hoạt động chuyên môn hết sức thiết thực của Cục SHTT Việt Nam, qua đó hỗ trợ tích cực cho sự phát triển về SHTT của Việt Nam ở cấp độ song phương và đa phương.

Tổng hợp: Banca IP Law Firm