Giỏ hàng
Hiệp định EVFTA mà Việt Nam ký sẽ mang lại lợi ích lớn cho các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

Date: 15-03-2019 by: Banca IP Law Firm

Hiệp định EVFTA mà Việt Nam ký sẽ mang lại lợi ích lớn cho các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

Trong tất cả các nội dung chính của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (gọi tắt là EVFTA) thì Sở hữu trí tuệ (SHTT) chính là một trong 15 nội dung chủ yếu và quan trọng bậc nhất, bao gồm tất cả các vấn đề xoay quanh quyền Sở hữu trí tuệ như sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, quyền tác giả - quyền liên quan, và thực thi quyền. Trong các quyền này, cam kết xoay quanh chỉ dẫn địa lý (GI) là một trong những nội dung quan trọng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích qua lại cho cả Việt Nam và EU.

Cụ thể, theo danh sách đề xuất số lượng bảo hộ chỉ dẫn địa lý chéo giữa 2 bên, EU đồng ý bảo hộ ngay 39 chỉ dẫn địa lý cho Việt Nam chủ yếu là hàng rau quả (chiếm 49%), trong khi con số này của Việt Nam cho EU là 169.

Phạm vi áp dụng đối với cam kết về chỉ dẫn địa lý sẽ bao gồm các sản phẩm là rượu vang, rượu mạnh, nông nghiệp và thực phẩm; và cả các sản phẩm đã được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý của mỗi bên khi đăng ký GI, quy trình thẩm định, thủ tục phản đối, sửa đổi và hủy bỏ hiệu lực.

Về mối quan hệ với nhãn hiệu, EVFTA cấm bảo hộ nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý có trong danh sách nếu nhãn hiệu nộp đơn sau ngày Hiệp định có hiệu lực. Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự sẽ tiếp tục được bảo hộ nếu nhãn hiệu đó được đăng ký, sử dụng trung thực trước ngày hiệp định có hiệu lực, đơn yêu cầu bảo hộ chỉ dẫn địa lý của một bên nộp cho bên kia.

Quy tắc chung đối với các cam kết về SHTT sẽ là các sản phẩm cần phải tuân thủ bản mô tả, khi mỗi bên sửa đổi bản mô tả phải có trách nhiệm thông báo cho bên kia. Các vấn đề phát sinh từ bản mô tả phải được giải quyết trong nhóm làm việc về quyền SHTT, trong đó bao gồm chỉ dẫn địa lý.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA là một trong 2 FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất mà Việt Nam đã ký từ trước tới nay. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh dòng vốn FDI từ EU vào Việt Nam với dòng vốn chất lượng cao, các nhà đầu tư lớn...

Theo cam kết trong EVFTA, các nước EU sẽ xóa bỏ 84% dòng thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Việt Nam ngay khi hiệp định có hiệu lực. Trong 7 năm, từ ngày EVFTA có hiệu lực, hơn 99% dòng thuế sẽ được xóa bỏ cho Việt Nam.

Tổng hợp: Banca IP Law Firm