Giỏ hàng
Doanh nghiệp Nhật Bản muốn nộp Sáng chế tại Việt Nam sẽ được thẩm định nhanh hơn nhờ cơ chế PPH

Date: 12-03-2019 by: Banca IP Law Firm

Doanh nghiệp Nhật Bản muốn nộp Sáng chế tại Việt Nam sẽ được thẩm định nhanh hơn nhờ cơ chế PPH

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) chuẩn bị ký kết tiếp thỏa thuận tăng gấp đôi lượng đơn tiếp nhận theo Cơ chế Thẩm định nhanh đơn Sáng chế.

Cụ thể, 2 cơ quan đã thỏa thuận bắt đầu từ tháng 1 năm 2019 sẽ tăng gấp đôi lượng đơn tiếp nhận theo chương trình Cơ chế Thẩm định nhanh đơn Sáng chế từ con số 100 lên 200 đơn/năm đồng thời kéo dài thời gian của chương trình hợp tác về Sáng chế này thêm 3 năm.

Hai năm trước vào tháng 4 năm 2016, hai cơ quan Nhà nước về Sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản đã cho khởi động chương trình thẩm định nhanh đơn Sáng chế nhằm mục tiêu giảm thiểu thời gian của giai đoạn thẩm định Sáng chế giữa 2 nước, từ đó tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp 2 bên nhanh chóng có được bằng Sáng chế. Tìm hiểu thêm về quy định nộp đơn Sáng chế tại Việt Nam tại đây.

Hiện nay, nếu người nộp đơn nộp Sáng chế vào Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam theo chương trình PPH sẽ có thể có kết quả thẩm định lần thứ nhất rất sớm trong thời gian trung bình 10 tháng từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, số lượng đơn được chấp nhận tối đa cho chương trình này chỉ giới hạn khoảng 100 đơn mỗi năm. Do nhu cầu ngày càng cao từ phía Nhật Bản, số đơn tối đa được chấp nhận đi theo chương trình trên đã hết hạn mức sau khi chương trình này khởi động không lâu (2018 là chỉ sau có 2 ngày). Do đó rất nhiều công ty Nhật Bản đã liên tục thúc giục cơ quan Sáng chế nước họ nâng hạn mức chấp nhận đơn theo chương trình trên với Việt Nam, tạo thuận lợi cho họ kinh doanh tại thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.

Tổng hợp nhanh: Banca IP Law Firm