Giỏ hàng
Những quy định về bảo hộ Chỉ dẫn địa lý mà doanh nghiệp Việt cần biết

Date: 07-11-2018 by: Banca IP Law Firm

Những quy định về bảo hộ Chỉ dẫn địa lý mà doanh nghiệp Việt cần biết

Ai có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDĐL)?

Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Ai là chủ sở hữu của CDĐL?

Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó. Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước.

Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Vậy người được trao quyền sử dụng CDĐL sẽ có những quyền gì?

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng, quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng theo quy định.

Khi được bảo hộ CDĐL, người được trao quyền sử dụng CDĐL sẽ được quyền làm gì?

  1. Được quyền gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;
  2. Được quyền lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;
  3. Được quyền nhập khẩu hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

Lợi ích, ý nghĩa của việc bảo hộ CDĐL là gì?

Tham khảo bài Lợi ích & ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.

Danh sách tất cả các CDĐL đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Để được công nhận là CDĐL cần đáp ứng những điều kiện nào?

Dưới đây là các điều kiện chung cần đáp ứng:

  1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
  2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Ngoài các điều kiện chung trên, các quy định khác như Những đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa chỉ dẫn địa lý; Quy định về danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang CDĐL, và Quy định về Điều kiện địa lý liên quan đến CDĐL; Khu vực địa lý mang CDĐL là những yêu cầu khác cần đáp ứng nếu muốn được bảo hộ.

Quy trình xử lý thủ tục thông thường mất bao lâu thì được được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý?

Thủ tục đăng ký CDĐL sẽ được thực hiện theo quy trình tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tham khảo ước lượng thời gian tại ĐÂY.

CDĐL sẽ được bảo hộ như thế nào trên lãnh thổ Việt Nam?

Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung CDĐL nói riêng, Giấy Chứng nhận đăng ký CDĐL chỉ có hiệu lực tại Việt Nam. Vì vậy, phạm vi bảo hộ của CDĐL là trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ xin đăng ký bảo hộ CDĐL gồm những gì?

  1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định chỉ dẫn địa lý cần bảo hộ trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm:

       a) Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;

       b) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

     c) Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù);

       d) Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

      đ) Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

  1. Bản mô tả tính chất đặc thù phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

    a) Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hóa học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm;

     b) Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

    c) Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý theo nghĩa tương ứng quy định tại Điều 79 của Luật này;

    d) Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định;

    đ) Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý theo quy định tại Điều 79 của Luật này;

    e) Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm.

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể ủy quyền cho đại diện Pháp lý tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xác lập, duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sẽ phải lập giấy ủy quyền.

Liệu CDĐL nước ngoài có được bảo hộ tại Việt Nam?

CDĐL nước ngoài cần làm thủ tục đăng ký CDĐL để được bảo hộ tại Việt Nam, cụ thể:

  1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
  2. Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Hiện nay, phía các tổ chức quốc tế cũng đề xuất phía Việt Nam công nhận bảo hộ cho CDĐL nước ngoài trong EVFTA ví dụ Hoa bia Žatecký chmel của CH Czech, rượu mạnh Cognac; Eau-de-vie de Cognac; Eau-de-vie des Charentes của Pháp, rượu Scotch whisky của UK, hay giăm bông Jambon de Bayonne của Pháp,…

Tính đến ngày 30/9/2018, VN đã bảo hộ 69 CDĐL, trong đó có 63 chỉ dẫn địa lý VN và 6 chỉ dẫn địa lý nước ngoài, nhưng so với các nước trên thế giới thì số lượng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ còn rất khiêm tốn. Hầu hết chỉ dẫn địa lý của VN đều tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp như nông sản, trái cây, thủy sản… sản phẩm chế biến như nước mắm, mắm tôm, các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như nón lá…Vì vậy, việc công nhận và cấp văn bằng chỉ dẫn địa lý rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bảo hộ và phát triển bền vững chỉ dẫn địa lý được cấp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn để biết cách nộp đơn thuận lợi ngay từ ban đầu giúp tối ưu hóa khả năng bảo hộ các tài sản SHTT như Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty Sở hữu Trí tuệ BANCA - 15B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vui lòng nói rõ Quý công ty biết tới chúng tôi qua bài viết này khi email tới: mailbox@bancavip.com

Hotline: 0243 9433 007 / 008

Vui lòng trích dẫn nguồn khi sử dụng thông tin từ bài viết này của Banca IP Law Firm!

BANCA IP LAW FIRM - Giải pháp cho mọi vấn đề liên quan đến xác lập và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam!

Banca IP Law Firm