Giỏ hàng
Kiểu dáng công nghiệp

Date: 23-06-2018 by: Banca IP Law Firm

Kiểu dáng công nghiệp

Chúng tôi sẽ tư vấn và làm Đại diện Pháp lý cho khách hàng trong các vấn đề sau liên quan đến đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp:

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
  • Tra cứu và cung cấp các thông tin về kiểu dáng công nghiệp;
  • Viết bản mô tả, nộp đơn và theo đuổi đơn kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký/ hoặc chuyển giao Văn bằng kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận việc sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký/ hoặc thông tin trong Văn Bằng độc quyền kiểu dáng công ngiệp;
  • Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền, duy trì, gia hạn hiệu lực Văn bằng;
  • Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Bằng độc quyền;
  • Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục khiếu kiện các quyết định hành chính của các cơ quan chức năng nếu xét thấy nó làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn, chủ sở hữu Văn Bằng bao gồm: phản đối, kiến nghị, yêu cầu thay đổi nội dung của quyết định, …
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp ra nước ngoài.

Tài liệu cần thiết:

1- Giấy ủy quyền của người nộp đơn cho BANCA (01 Giấy uỷ quyền chấp nhận cho nhiều đơn ở nhiều thời điểm nộp đơn khác nhau); Bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn); [chèn link có chữ TẢI VỀ]

2- Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên (nếu có).

(Nếu người nộp đơn được hưởng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên từ người nộp đơn khác hoặc từ tác giả của kiểu dáng công nghiệp. Bản sao Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc hoặc bản sao có xác nhận phải được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn).

3- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá, trong trường hợp Kiểu dáng xin đăng ký có chứa Nhãn hiệu đó.

4- Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ (06 bộ). Bộ ảnh/bản vẽ phải thể hiện được những đặc điểm của Kiểu dáng cần đăng ký (nhìn mặt trước, mặt sau, các mặt bên, nhìn trên xuống, dưới lên, phối cảnh,…). Các ảnh này cần chụp trên nền phông tương phản, không lẫn các tạp cảnh và cỡ từ 9 x 12cm trở lên.

5- Bản mô tả Kiểu dáng: (Chúng tôi sẽ viết bản mô tả trên cơ sở các thông tin người nộp đơn cung cấp về đặc điểm tạo dáng nổi bật của Kiểu dáng yêu cầu bảo hộ so với các kiểu dáng đã biết).