Giỏ hàng
Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp

Date: 23-06-2018 by: Banca IP Law Firm

Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi sẽ tư vấn và làm Đại diện Pháp lý cho khách hàng trong các vấn đề sau liên quan đến việc Khiếu nại và Giải quyết tranh chấp :

Khi có tranh chấp về các vấn đề thuộc sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp cần tiến hành giải quyết thông qua cơ chế luật sư giải quyết tranh chấp.

Banca sở hữu nhiều luật sư kỳ cựu, giỏi về tranh tụng, khiếu nại, giải quyết tranh chấp thương mại, xử lý xâm phạm, cạnh tranh không lành mạnh… đã hỗ trợ thành công nhiều khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp và các vấn đề không mong muốn gặp phải liên quan đến Sở hữu trí tuệ:

Theo dõi các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và cảnh báo cho khách hàng về các vi phạm đó:

 • Hướng dẫn và trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, xử lý xâm phạm, các vấn đề về bản quyền.
 • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm
 • Đại diện cho khách hàng yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại
 • Đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại liên quan đến các quyết định hành chính trong việc xác lập quyền SHTT (từ chối cấp văn bằng bảo hộ, phản đối việc cấp văn bằng sai quy định).
 • Tư vấn, cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến vi phạm bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh,… tại tòa án và trọng tài thương mại.
 • Đại diện cho khách hàng tham gia thương lượng, hòa giải, làm việc với các cơ quan chức năng: Cục Sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền, thanh tra sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn, hướng dẫn chủ thể thực hiện quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp: 
  • Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm tự bảo vệ
  • Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm;
  • Khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng mà Banca làm đại diện.