Sáng chế và giải pháp hữu ích

Sáng chế và giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế và giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế và giải pháp … Đọc tiếp

Bản quyền tác giả

BANCA tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các hoạt động sau liên quan đến Bản quyền tác giả: • Nộp, hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam; • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký hoặc chuyển giao … Đọc tiếp

Tranh tụng & khiếu nại

BANCA tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các hoạt động sau liên quan đến Tranh tụng và Khiếu nại:

Kiểu dáng công nghiệp

BANCA tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các hoạt động sau liên quan đến kiểu dáng công nghiệp: • Tư vấn về khả năng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; • Tra cứu và cung cấp các thông tin về kiểu dáng công nghiệp; • Viết bản mô tả, nộp đơn và … Đọc tiếp

Nhãn hiệu hàng hóa

BANCA tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các hoạt động sau liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa: • Tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; • Tra cứu và cung cấp các thông tin về nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam và nước ngoài; • Hoàn thiện … Đọc tiếp